Добре дошъл, посетител! [ Регистрация | Входrss

Какво е SEO оптимизация

| Всички Новини, Новини от България | April 25, 2014

SEO оптимизацията лидер в съвременната реклама

SEO една дума навлизаща все повече и повече в съвременния бизнес, която означава (search engine optimization) в превод от английски – оптимизация за търсещи машини. Казано по друг начин SEO оптимизацията е работата по даден сайт, която ще доведе до неговото по-добро класиране в резултатите на търсещите машини. SEOS българска компания за оптимизация и изработка на сайт ще разкрие някои пикантни новини във връзка с интернет рекламата.

Първото правило за оптимизация започва още при изработката на сайт.

Все повече фирми започват да се интересуват от оптимизация на своя сайт. Интернет рекламата става все по-привлекателна за компаниите, като се вземе предвид и факта за ефективността на този тип реклама то той е неоспоримия лидер в днешни дни. Оптимизацията на един сайт започва още при неговата изработка. Според новите тенденции в програмирането кода, на който ще бъде написан сайта е от съществено значение за това, дали търсачките ще го харесат и класират на предни позиции. Препоръчително е кода да бъде написан с HTML5, като всички важни думи се слагат в определените за това тагове.

Второ правило създаване на обратни връзки.

От съществено значение е и създаването на връзки от други страници към вашия сайт. Желателно е сайтовете, от които взимате обратни връзки да са със сходна тематика, така тежестта на връзките е по-голяма. Тъй като започна да се спекулира със създаването на хиляди връзки от други сайтове чрез скриптове създадени за тази цел. Google е изключително предпазлив и взискателен, така че не се опитвайте да хитрувате, за да не си донесете наказание.

Трето правило – Платената реклама с Google Adwords

Google също предлага интернет реклама, чрез Google Adwords, където Вие сами може да определяте своя бюджет за реклама. Това е може би най-ефективния метод за реклама, защото Вашето послание достига до точно определена група, коя се интересува от продукта или услугата, която предлагате. Скоростта и ефективността на този тип реклама дори надминава телевизионната реклама, тъй като в днешни дни хората прекарват повече време в социалните мрежи и интернет отколкото пред телевизора. Цената на интернет рекламата и SEO оптимизацията се покачва постоянно, като всичко това зависи именно от рекламодателите, които си дават сметка, колко е важно тяхното послание да достигне до точния потребител.

Доклад на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев

| Всички Новини, Новини от България, Общество, Политика | December 17, 2013

Цветлин Йовчев

Доклад на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
20.11.2013 г. 14:00 ч.
Тема: АКТУАЛНИ РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ НА СРЕДАТА ЗА СИГУРНОСТ: ОРГАНИЗАЦИОННИ, ФУНКЦИОНАЛНИ И РЕСУРСНИ СПОСОБНОСТИ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА АКТУАЛНИТЕ РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ В СРЕДАТА ЗА СИГУРНОСТ И ТЯХНОТО ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ.

Изхождайки от формулираните цели докладът няма стратегическа насоченост и цялостен поглед, а разглежда единствено проблеми, които към настоящия момент в най-висока степен влияят върху способностите на страната да постигне устойчиво състояние на национална сигурност.
При дефиниране на заплахите и оценка на рисковете за националната сигурност в настоящия доклад са отчетени възможните вредни последици за обществото, вероятността те да настъпят, както и времевия период, в който това може да се случи. Докладът не разглежда хипотези, при които има ниска степен на вероятност, предполагат незначително или допустимо вредно въздействие, както и такива, при които възможните вредни последици ще настъпят след значителен период от време.
Твърденията и заключенията са формулирани на основата на анализ на средата за сигурност, включващ определяне на ключовите за националната сигурност процеси, сценариите за тяхното развитие във времето и възможните последици, като явления, събития и действия при всеки един от сценариите. Предвид целите на настоящия Консултативен съвет по национална сигурност това не е описано подробно в доклада.
При анализа на средата за сигурност са отчетени, както глобалните и регионалните външни фактори, така също вътрешните процеси в областта на политиката, икономиката, сигурността и социалната сфера.
Следва да се отчете наличието на обективни трудности при проследяване на ключовите процеси назад във времето, тъй като няма подготвен доклад на правителството за състоянието на националната сигурност на България за 2012г.

Към настоящия момент могат да се дефинират два основни генератора на заплахи с висок потенциал и значим риск за националната сигурност на Република България.
На първо място това е комплексът от взаимосвързани и взаимозависими процеси, който може да се определи като криза в Близкия изток. Основните процеси са свързани с въоръжения конфликт в Сирия, преговорите по Близкоизточния мирен процес, иранската ядрена програма, както и политическата и икономическа стабилност на Ливан, Йордания и Египет.
Анализът на процесите, пораждащи кризата сочи, че към момента ЕС няма готовност да управлява ефективно кризата. Съюзът няма напълно изградени единни системи за имигрантите (в т.ч. и бежанците) и за тяхната интеграция, което не позволява цялостен и интегриран подход при разрешаване на проблемите. Има несъответствие между политиките. От една страна те насърчават бежанците да търсят закрила в страните от ЕС, а от друга все още не е въведен принципът на релокация в страните-членки на основата на обективни критерии, отразяващи техните реални възможности. Като резултат от това, европейските страни със засилен миграционен натиск, провокиран от кризата в Близкия изток, поемат непропорционален товар и непропорционални рискове за националната си сигурност. Създават се реални предпоставки за трайни промени в структурата на техните общества и чувствително понижаване на кохезията в тях.
Засиленият миграционен натиск е едно от най-сериозните предизвикателства пред националната сигурност на Република България през последните години. Страната не разполага в достатъчна степен с допълнително необходимите ресурси, административен и технически капацитет за управлението на процеси, свързани с постоянно нарастващ брой нелегални имигранти. Същевременно не е напълно изградена системата за защита на националната сигурност, което да позволи постигане на по-високо ниво на синергия и използване на максималния капацитет на страната за противодействие на рисковете и заплахите.
На второ място като генератор на заплахи с висок потенциал е комплексът от процеси в областта на обществените отношения, който може да се определи като обществено-политическа криза в България. Основните от тях са свързани с изострено противопоставяне и липса на ефективен политически диалог, усещане за дефицит на справедливост в част от българското общество, липса на политическо представителство за немалка част от българските избиратели, както и недостатъчно доверие в институциите.
Обществено-политическата криза е резултат от процесите в обществото през последните повече от двадесет години, като остри проявления на негативните последици от тази криза са протестите от месец февруари до сега. Независимо, че поводите за ескалация са различни, причините за възникването на протестите са едни и същи, като повечето от тях са възникнали назад във времето. Една от основните причини за ескалацията на протестите през последните месеци е острото политическо противопоставяне. Агресивното поведение, широкото използване на компроматни кампании, както и опитите за използване на обществените нагласи за постигане на политически цели, доведоха до разделение, омраза и напрежение в обществото. Формира се трайно негативно отношение към политическите партии и хората, които се занимават с политика. Липсата на правила в политическата борба, активното търсене на външна подкрепа и опитите за въвличане на институциите в процеса на политическа конфронтация доведе до намаляване на доверието в тях и дискредитирането им в национален и международен аспект.
Към момента структурата на протестите е такава, че могат да се обособят две основни групи. Първата са спонтанно протестиращи, които търсят промяна в процесите на държавното управление. Втората група са мотивирано протестиращи. Тази група все повече нараства, а реалните й организатори вероятно преследват политически цели.
При тази ситуация не може да се осъществи ефективна комуникация между институциите и протестиращите. Спонтанно протестиращите не излъчват лидери и респективно нямат програмни цели. Те не припознават политически субекти, които могат да отговорят на очакванията им. От друга страна – организаторите на протестни действия не желаят публично да се афишират и да заявят ясни политически цели. Налице са определени опити за насочване, включително и на спонтанно протестиращите, в посока, която преследва конкретни политически цели. По този начин обществената енергия често се насочва към погрешни посоки и към деструктивни действия, които няма да доведат до разрешаване на проблемите. Предсрочните избори могат да бъдат стъпка или средство за постигане на националните цели, но сами по себе си не могат да бъдат дефинирани като цел. Нещо повече, при съществуващите обществено-политически нагласи едни нови избори няма да доведат до социално-политическа стабилност и намаляване на напрежението в обществото. Напротив, вероятно следващата политическа конфигурация в Народното събрание ще бъде по-сложна и по-нестабилна.

Посочените два основни генератора на заплахи с висок потенциал и значим риск за националната сигурност на Република България промениха средата за сигурност в страната, като на основа на анализите не може да се очаква бързо подобрение или изменение на негативните тенденции в обозримо бъдеще. В настоящия доклад не се разглеждат всички причини, довели до възникване и развитие на кризите, като вниманието е фокусирано върху основните характеристики и възможните вредни последици за обществото.
Важно е да се отбележи, че съвпадението на двете кризи по време води до силно мултиплициране на негативните последици от тях в много области.

Основните характеристики на кризата в Близкия изток са:
Хронична криза с устойчиви негативни последици в политически, икономически и социален аспект.
Сложна, многофакторна функционална зависимост на основните процеси и висока степен на неопределеност.
Значима част от ключовите процеси са външни за системата за защита на националната сигурност на България и страната ни не може или може в незначителна степен да влияе върху тях.
Съществува реален потенциал за разширяване и задълбочаване на кризата.

На основата на горното възможностите на страната ни да намали риска и неопределеността са силно ограничени. Управлението на кризата основно може да се сведе до “damage management” (управление на негативните последствия), като усилията трябва да се насочат към намаляване на вредните въздействия върху обществото.

Кризата в Близкия изток поражда заплахи и създава реални рискове за националната сигурност във всички области, но към момента основните от тях са свързани със засиления миграционен натиск върху България. При всички сценарии за развитие на кризата, които са с висока степен на вероятност можем да очакваме, че този процес ще продължи значителен период от време. Втори важен извод от анализите е, че съществува реален риск от дестабилизиране на някои от съседните на Сирия страни, което може да доведе до задълбочаване на проблема.

Кризата в Близкия изток генерира следните актуални заплахи:
– Хуманитарна криза, която се поражда от обстоятелствата, че нашата страна може да не е в състояние да гарантира живота, здравето и грижите за голям брой, търсещи закрила чужди граждани. Увеличаване на здравните рискове чрез евентуално възникване и развитие на вирусни заболявания и епидемии, включително и такива неспецифични за територията на страната.
– Навлизане на лица, изповядващи радикални и екстремистки идеи, както и членове, и симпатизанти на различни терористични организации или представители на международната организирана престъпност.
– Напрежение с местното население и провокиране на ксенофобски настроения.
– Наличие на голям брой чужди граждани, които не могат да се интегрират в обществото, да се грижат за себе си и своите семейства, и без принос към социалните системи.
– Повишаване на криминалната престъпност.
– Застрашени публични финанси във връзка със значителните допълнителни разходи за много различни дейности, свързани с грижата за имигрантите, приемането им и настаняване в съответните домове и центрове, което следва да се осъществява с многократно увеличен капацитет на компетентните институции, както и използване на допълнителни сили и средства за охрана, в това число и на държавната граница.

Предприетите мерки за овладяване на кризисната ситуация породена от засиления миграционен натиск (Доклад на Националния оперативен щаб, Приложение № 1) се реализират на основата на комплексен и системен подход чрез интегрирано ограничаване на актуалните рискове и заплахи посредством участието на всички компетентни министерства и институции от изпълнителната власт с обща цел и споделен ресурс. След обсъждане на заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет от 30.08.2013 година и приети спешни 13 мерки за ограничаване на миграционния натиск, със заповед на министър-председателя бяха създадени Национален и регионални щабове под ръководството на Министерството на вътрешните работи, които да осъществяват стратегическото управление на националните ресурси за овладяване на миграционния натиск към нашата страна. От създаването си Националният оперативен щаб осъществява непрекъснат мониторинг на миграционния процес, изготвя прогнозни разчети на необходимите средства, създава нова материално-техническа база за настаняване на бежанци, инициира промени в нормативната уредба и в съществуващата практика, реализира активна комуникационна политика между властите и институциите в страната, с Европейската комисия, Върховният комисариат по бежанците на ООН, със съседните държави, с чуждите представителства и с българската общественост. В рамките на предприетите мерки всички компетентни институции направиха оценка на действащите ведомствени и междуведомствени планове за реагиране при извънредни ситуации, беше актуализиран Националния план за противодействие на тероризма, проверена беше готовността и възможностите на ведомствата за изпълнение на задачите по плановете за реагиране. Сформираната към Националния оперативен щаб междуведомствена експертна информационно-аналитична група обобщава и анализира информацията по бежанската криза в страната, която ежедневно до 10.00 часа предоставя на 35 адресата, в това число: Президентството, Народното събрание, Министерски съвет, министерствата, главния прокурор, службите за сигурност и обществен ред, кмета на гр. София, на ръководители от Европейската комисия и други институции.
С протоколно решение по т. 35 от Протокол № 45 на Министерския съвет от 06 ноември 2013 беше одобрен междуинституционален План за овладяване на кризата с бежанците рег. № 51313/05.11.2013г, съдържащ точни финансови разчети на всички компетентни институции с половингодишен хоризонт – до края на март 2014 година (Приложение № 2). С плана се определят 7 основни цели, реализирани чрез 33 инициативи, за чието изпълнение са определени 129 дейности. Направени са прогнозни разчети на необходимите средства, определени са отговорните институции и са поставени срокове за изпълнение на задачите за овладяване на бежанската криза.

Планът разписва следните седем цели:
1. Намаляване броя на нелегалните имигранти на територията на страната.
Ограничаване на броя нелегални имигранти, влизащи в Република България;
Ускоряване на темповете за извеждане на незаконно пребиваващи на територията на страната чужденци.
2. Гарантиране сигурността на българските граждани. Ограничаване и управление на рисковете, произтичащи от пребиваването на територията на страната на нелегални имигранти, лица търсещи и получили закрила:
Тероризъм и радикален екстремизъм;
Пандемии и епидемии;
Етнически, религиозни, политически конфликти;
Криминална престъпност.
3. Ред, сигурност и хуманни условия за живот в местата за настаняване на лица, потърсили и получили закрила в България.
4. Намаляване броя на лицата, потърсили закрила на територията на страната.
5. Бърза и ефективна интеграция на лицата получили статут на бежанец или хуманитарен статут и принос към социалните системи, които ползват.
6. Осигуряване на допълнителни външни ресурси за разрешаване на миграционния и бежанския проблем.
7. Ефективна комуникация с обществото.

В резултат на предприетия от правителството комплекс от мерки за минимизиране на заплахите, своевременно бяха създадени необходимите условия за прием на бежанци, управление на бежанския натиск и оптимизиране на контрола – от влизането им на територията на страната до издаването на отказ или съответно бежански и хуманитарен статут. Като значителен успех, макар и от временен характер с локално проявление, се разглежда многократното намаление на влизащите в страната нелегални имигранти, реализирано през втората седмица на месец ноември. Независимо от временния характер на успеха, свързан с ограничаването на имигрантската вълна на българо-турската граница, със стартиралата подготовка за изграждане на постоянно инженерно-техническо съоръжение, постигнатото ограничаване на нелегалната имигрантска вълна следва да придобие по-траен успех.

Основните характеристики на обществено-политическата криза в България са:

Хронична криза с периоди на изостряне;
Многопластова криза. Проблемите пораждащи и поддържащи кризата са на всички нива в регулиране на обществените отношения;
Съществува реален потенциал за разширяване и ескалация;
Трайни и дълбоки негативни въздействия върху обществото.

Необходим е комплексен системен подход за разрешаване на кризата. Нито една от властите или институциите и организациите, които ги съставляват не е в състояние самостоятелно и успешно да се справи с проблемите. Трябва да бъде постигнат консенсус и да се търси широка обществена подкрепа по общата рамка за политиките за разрешаване на кризата. Успехът зависи от способността да се мобилизират всички обществени ресурси.
Анализът на всички реални сценарии води към извода, че обществено – политическата криза рано или късно ще навлезе във фаза на разрешаване. Разликата е във времето и цената, която обществото трябва да плати. Необходими са незабавни действия.

Изострената обществено-политическа обстановка в страната генерира следните основни заплахи:
– Отсъствието на конструктивен диалог както между властите, така и в обществото затруднява създаването и прилагането на ефективни политики и прави недостатъчно ефикасна работата на институциите.
– Насажданата омраза и насилие заплашват единството на нацията.
– Влошена е бизнес средата и свързаните с това рискове за публичните финанси, за инвестиционната активност, обема на чуждите инвестиции и усвояването фондовете на ЕС.
– Разпиляване и изтощаване на ресурсите на държавата, както и на обществената енергия в посоки, които не са утвърдени като приоритетни за развитието на националната икономика и държавата.

От гледна точка на сектора сигурност и обществен ред МВР извършва преразпределение на силите, заети с охрана на реда във връзка с протестите в столицата. Ежедневно при получаване на информация за подготовка на протестни действия отговорните структури на МВР изготвят план-разстановка на силите съгласно очаквания брой участници в протестите. По време на протестите полицейските сили са инструктирани да демонстрират спокойствие, да се въздържат от всякакви действия, които могат да провокират крайни прояви у протестиращите или да повишат напрежението в обществото. МВР работи по установяването на всички лица, които се опитват да предизвикат насилие, с което застрашават живота, здравето и имуществото на хората. Действията се ограничават до необходимия минимум като се основават на превантивни мероприятия чрез проверка на документи за самоличност за избягване на анонимността и чувството за безнаказаност на протестиращите, както и връчване на протоколи за предупреждение. Употребата на физическа сила и помощни средства също са ограничени до минимум, като до задържане на лица се прибягва само при хулигански прояви и грубо нарушаване на обществения ред.
Разрешаването на обществено-политическата криза изисква разработването на стратегия и предприемане на незабавни действия, които не са във възможностите и правомощията само на българското правителство.
Необходими са усилия на политическите партии, на държавните органи и институции, на неправителствения сектор и на обществото като цяло за по-нататъшно социално-икономическо развитие на страната и за постигане на по-голям интегритет в обществените отношения в следните направления:
● Възстановяване на политическия диалог като необходимо условие за създаване и прилагане на конструктивни управленски политики.
● Категорично осъждане на насилието под каквато и да е форма, като средство за постигане на политически цели.
● Категорично осъждане от политическите партии на всички ксенофобски, расистки и дискриминационни прояви във всичките им форми.
● Обединяване, подкрепа и съвместни действия по основните вътрешнополитически проблеми: устойчивост на финансовата и икономическа стабилност; намаляване на безработицата, подкрепа на социално слабите; ново изборно законодателство; разрешаване на проблемите с миграционния натиск.
● Обединяване, подкрепа и съвместни действия по основните външнополитически проблеми: търсене на общоевропейска солидарност по проблемите на миграционния натиск; подобряване на доверието на външните партньори в капацитета и надеждността на българските институции.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПРЕОТВОРИ 10,5-ГОДИШНАТА БЕНЧМАРКОВА ОБЛИГАЦИЯ

| Всички Новини, Новини от България | December 17, 2013

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПРЕОТВОРИ 10,5-ГОДИШНАТА БЕНЧМАРКОВА ОБЛИГАЦИЯ

Министерството на финансите преотвори за шести път през тази година 10,5-годишната бенчмаркова емисия левови държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана на 9 януари 2013 г., с падеж 9 юли 2023 година. Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, част от Маастрихтските критерии. На проведения днес аукцион беше постигната доходност от 3,56% за предложеното количество ДЦК за 50 млн. лв., а коефициентът на покритие беше 1,61. Отчетената доходност остава по-ниска от публикуваната от ЕЦБ през ноември стойност на дългосрочния лихвен процент за България от 3,64%. Постигнат е вторият най-нисък спред през годината спрямо германските бенчмаркови облигации в този матуритетен сегмент в размер на 1,83 %.
Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха пенсионните фондове – 59,50%, следвани от банките – 30,50% и инвестиционните посредници – 10,00 процента. След шестото преотваряне общият обем на емисията в обращение достигна 350 млн. лева.
Постигнатата доходност по българската дългосрочна облигация е под тази на облигациите със сходни характеристики на държави-членки на Европейския съюз и региона: Турция (9,350%), Унгария (5,928%), Румъния (5,449%), Испания (4,019%), Латвия (3,917%), Италия (3,853%) и Литва (3,86%).

Източник:http://www.minfin.bg/

Президентът ще сезира Конституционния съд за таксата от 20% върху приходите от възобновяеми енергоизточници

| Новини от България | December 13, 2013

Росен Плевненлиев

Президентът Росен Плевнелиев планира да сезира Конституционния съд по отношение на таксата от 20%, наложена върху приходите от възобновяеми енергийни източници.
Президентът няма да наложи вето върху приетия от парламента Закон за държавния бюджет за 2014 година. Бюджетът ще бъде изпълняван и правителството ще носи отговорност за политиките, които обезпечава чрез бюджета. „Убеден съм, че в България най-висшата демократична институция – Конституционният съд, е тази, която ще отсъди дали има противоконституционност. Това, че ще сезирам КС за тази такса, няма отношение към изпълнението на бюджета – той ще се изпълнява.За мен е важно правителството да обясни точно какво иска да направи. Цялата нация стана свидетел, че отново в последния момент, на второ четене, без дебати и без оценка на въздействието, беше въведена една промяна, а именно тази такса, която драстично влошава бизнес средата в България и не работи за прогнозируемост и за прозрачност на институциите. Ако искаме гражданите да имат доверие в институциите, не може да се продължава по този начин, особено когато става въпрос за най-важния закон на страната“, каза още президентът Росен Плевнелиев.

Служителите на границата работят при изключително тежки условия

| Новини от България | December 12, 2013

Няма виновно поведение на служителите на МВР при инцидента в Любимец – каза министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев
Вътрешният министър Цветлин Йовчев посочи, че все още не е приключила проверката на инцидента в дома за временно настаняване в Любимец, но вече са събрани достатъчно данни, според които публикациите в медиите не отговарят на истината. Той заяви, че от видео записите е видно кой е започнал безредиците и че не е налице виновно поведение на служителите на Министерството на вътрешните работи. За овладяване на ситуацията се е наложило униформените служители да използват помощни средства, в рамките на законовите си правомощия. В сутрешния блок на БиТиВи вътрешният министър припомни, че при безредиците в дома са пострадали и двама полицаи.
По отношение на ротацията и разполагането на служителите на вътрешното министерство по границата, министър Йовчев подчерта, че разпорежданията му са категорични – работи се при изключително тежки условия и състава трябва да бъде подменян на две седмици. Той призова всеки, които разполага с информация, че тази заповед не се спазва да подаде съответния сигнал. Вътрешният министър посочи, че полицейските служители са разположени на браздата, за да не допуснат имигранти на територията на страната. Предстои на определени места да бъдат поставени фургони, с което да се подобрят условията на труд на униформените служители, ангажирани с охрана на държавната граница.

Източник:http://press.mvr.bg/

Непобедимите Лудогорец надиграха с 2:1 и Динамо Загреб

| Всички Новини, Новини от България, Спорт | December 12, 2013

Стойчо Стоев

Лудогорец победи с 2:1 Динамо Загреб на стадион “Максимир” и записа поредната си победа. С 16 точки Лудогорец завърши участието си в Група “В” на Лига Европа с пет победи, едно равенство и нито една загуба. Попаденията за нашите реализираха Дани Абало и Роман Безяк.
Момчетата на Стойчо Стоев изиграха перфектен мач, демонстрираха класа с отборен стил на игра и спечелиха за пореден път. Вече доказахме класата си в Европа “Лудогорец” е първият наш отбор, с победа на хърватска земя.

Мерки срещу бежанците – Полицията предприе мерки за противодействие на настаняването на бежанци на нереални адреси

| Новини от България | December 3, 2013

бежанци

Полицията предприе мерки за противодействие на настаняването на бежанци на нереални адреси
Те се осъществяват с цел предотвратяване на измамни схеми от недобросъвестни посредници. Проверките се извършват съвместно от ОДМВР-Хасково, СДВР и други областни дирекции на МВР
Служителите на ОДМВР-Хасково съвместно с колегите си от СДВР и областни дирекции в страната извършват проверки на адреси, където биха желали да се настанят бежанците, изчакващи решението на Държавната агенция за бежанци за статута им.
Във връзка с постъпили в МВР информации за регистрирани множество кандидат-бежанци на едно и също място, е създадена организация за обмен на информация и проверка на адресите. Предприетите действия са с цел осигуряване на контрол на представените от търсещите закрила външни адреси.
Органите на реда са насочили усилията и към проверки на лицата, които декларират, че предоставят жилище. Анализ на данните досега сочи, че често съществува практика обещаният адрес да се окаже фиктивен, а търсещите убежище остават без пари на улицата.
В тази връзка в началото на ноември МВР разкри транспортна мрежа за извеждане на имигранти от центровете в Харманли и село Пъстрогор. Служителите на ОДМВР-Хасково от началото на октомври са извършили 25 проверки на външни адреси. Установени са 11 души, декларирали намерение да изведат чужденци и да ги настанят на тези места. Констатирани са 4 случая, при които декларираните имоти или вече са продадени, или са обитавани от други собственици. Образувано е и досъдебно производство за съставяне на документ с невярно съдържание от предоставящ имота си софиянец. Във временните центрове са върнати десетки преждевременно напуснали или измамени чужди граждани.
Създадена е организация за постоянен контакт и информационен обмен между областните дирекции на МВР в страната и ДАБ. В случай на установен фиктивен адрес или липса на съгласие от собственика на посоченото за настаняване жилище, полицейските служители подават сигнал към ръководството на агенцията с предложение за недопускане на излизането на чужденците от местата за временно настаняване.
Мерките се осъществяват с цел предотвратяване на измамни схеми от недобросъвестни посредници.

Източник: http://press.mvr.bg/

Задържани са двама младежи за нападение в столицата

| Новини от България | December 3, 2013

handcuffs

Задържани са двама младежи за нападение в столицата

Днес в София бе задържан и трети заподозрян за участие в инцидента – Л.И. на 19 години.
Столични полицаи задържаха двама младежи, заподозрени в нападение над чужди граждани на 1 декември вечерта, на бул. „Сливница“ в София, при което от тях бе отнета голяма сума пари.
След сигнала в полицията, получен към 21.10 часа за нападение и побой на трима чужди граждани на възраст 26, 27 и 38 години полицията предприе незабавно издирване на извършителите.
В столичното Трето районно управление са били отведени и задържани до 24 часа двама от нападателите на двамата сирийски и ливански гражданин – 15-годишен младеж, известен на полицията за хулиганство и 18-годишният А.К., и двамата от София. За случая е уведомена прокуратурата. Полицията продължава работа за установяване и задържане на останалите съпричастни към престъплението. Днес по обед в София бе задържан и трети участник в нападението – Л.И. на 19 години. Той е криминално проявен и регистриран за кражби.

Източник: http://press.mvr.bg/

Васил Маринов – Има тенденция за намаляване на нелегално влезлите в България през българо-турската граница

| Новини от България | December 3, 2013

Васил Маринов: Има тенденция за намаляване на нелегално влезлите в България през българо-турската граница
В интервю за Дарик радио заместник-министърът се спря на целите от предприетите конкретни мерки в Плана за ограничаване на миграционния натиск към България
Отчитайки тенденция за намаляване на нелегално влезлите в България през българо-турската граница, заместник-министър Васил Маринов се позова на данни от статистиката – от началото на този месец преминалите границата са 1605 души, докато през октомври те са били 3626. Маринов посочи, че вчера са заловени 6 човека, нелегално влезли в България, а има дни, в които няма регистрирани такива случаи, докато през предишните месеци се е случвало и по 200 заловени на денонощие. Той съобщи, че от 1 януари до днес са задържани 11 189 лица, влезли нелегално у нас. От тях в центровете за бежанци или на външни адреси (тези, които притежават средства могат да бъдат настанени и на външен адрес, където се издържат сами) в страната живеят 10 053 лица. 1176 са изведени от България или са в арести и затвори с различни обвинения. Предстои от страната да бъдат изведени 1192 души.
Останалите около 8 хил. души очакват да получат решение по техните молби за статут на бежанци. Зам.-министър Маринов обясни, че хората, които получават статут на бежанец се ползват с почти пълните права на постоянно пребиваващите в страната. Хуманитарният статут е с по-малко права. При предоставянето на статута се отчита дали човекът е дошъл от район на военни действия, дали има реална заплаха за живота и здравето му там, а статут на бежанец обикновено се предоставя на хората, които са застрашени заради принадлежност към определена политическа партия или религиозна група, които са преследвани. През септември статут на бежанец е предоставен на 7 лица, на 324 души – хуманитарен статут, през октомври – 6 285 души са получили хуманитарен статут, през ноември – 46 статут на бежанци, 366 – хуманитарен.
Васил Маринов припомни, че са приети конкретни мерки за ограничаване на лицата, които влизат у нас през българо-турската граница и прилагането на тези мерки вече показва резултати. Той уточни, че за успех ще се счита, ако бъдат ограничени на под 1000 на месец нелегално преминалите границата. „Тогава ще можем да кажем, че сме овладели ситуацията с бежанците“.
Друга цел на мерките е рязко да се вдигне броят на решенията по подадените молби за получаване на хуманитарен статут или статут на бежанец, обясни заместник–министърът и обясни задачата с необходимостта 10 пъти да се увеличи бързината на работа на Агенцията за бежанците.
Третият показател – дали са успешни приетите мерки, ще бъде броят на лицата, които се извеждат от страна, заяви Маринов. Сега около 80-100 души на месец от нелегално влезлите у нас се връщат обратно, докато целта е да се стигне 200 души на месец.
Основните ни проблеми в момента са с бежанците от Алжир и Афганистан, посочи още той. Страните от ЕС са преценили, че няма основание на граждани на Афганистан да бъде даван статут на бежанци или хуманитарен, но има проблеми с извеждането от България на нелегално влезлите афганистанци. В същото време през последните месец-месец и половина има намаление на сирийските граждани, които влизат в България, за сметка на гражданите на Афганистан, каза зам.-министърът на вътрешните работи.
По повод опасенията, че с увеличаване на бежанците у нас проникват и хора, свързани с радикални или терористични организации, Васил Маринов отбеляза, че се работи по транспониране на директива на ЕС за настаняване на по-голям брой от нелегално влезлите в страната в центрове от затворен тип. Предстои тази промяна в законодателството да бъде гледана в Народното събрание. В тези центрове ще бъдат настанявани лицата, които нямат документи и няма данни за тяхната самоличност. Някои неправителствени организации ни критикуват, но тази директива е задължителна за страните от ЕС, посочи още Маринов.
Заместник-министърът се спря и на статута на доброволните сътрудници, предвиден в проектозакона за МВР. Той обясни, че в по-малките населени места, там, където няма служител на полицията, ще има доброволни сътрудници. Те няма да имат полицейски правомощия, ще подпомагат на полицията, но няма да имат правото да спират хора или да им искат документи за самоличност. По повод самообявилите се граждански патрули, които през последните дни обикалят столицата Васил Маринов уточни, че всички лица, които участват в тези патрули, са подписали протокол, с който са предупредени, че нямат право да извършват проверки и да нарушават спокойствието на гражданите. „Не можем да им забраним да се разхождат, бихме стимулирали само да подават сигнали в полицията, ако видят, че се извършва нещо нередно, каза още зам.-министърът на вътрешните работи.

Източник: http://press.mvr.bg/NEWS/news131130_02.htm

МИНИСТЪР СТОЯНОВИЧ: ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА 1000-ГОДИШНИНА ОТ СМЪРТТА НА ЦАР САМУИЛ

| Всички Новини, Новини от България, Общество | November 22, 2013

Министърът на културата д-р Петър Стоянович и министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова днес, 22 ноември 2013 г., направиха специално изявление пред медиите по повод предстоящите през 2014 г. събития за отбелязване на 1000 години от смъртта на Цар Самуил Български и сформирането на Национален комитет под патронажа на министър-председателя Пламен Орешарски.

„Дами и господа, това наше извънредно изявление е по решение на Министерския съвет, като моят колега проф. Анелия Клисарова – министър на образованието и науката, и аз, сме упълномощени да Ви съобщим, че във връзка с предстоящата 1000-годишнина от смъртта на цар Самуил, българската държава ще създаде един Национален комитет по отбелязването на годишнината от кончината на цар Самуил, който ще бъде оглавяван лично от министър-председателя доц. Пламен Орешарски. В този Национален комитет има двама зам.-председатели – председателят на БАН академик Стефан Воденичаров и моя милост – като министър на културата. Освен това, тъй като дейностите по повод годишнината ще имат доста широк обхват, ще бъдат поканени и министрите на образованието и науката, на външните работи и на отбраната. Очакваме все още Негово Светейшество Българският Патриарх дали ще се съгласи да бъде почетен член на този Национален Комитет, или ще изпрати свой представител – член на Светия Синод на БПЦ. И тъй като това са национални отбелязвания на годишнината, очакваме и от държавния глава да определи свой представител в този Национален комитет. А тъй като и научната и оборотната подготовка на този форум е доста сложна, ще имаме и един Оперативен организационен комитет, който ще се оглавява от видния български медиевист акад. Васил Гюзелев, със заместник-председател доц. Людмил Вагалински – директор на Националния археологически институт с музей при БАН. В този организационен комитет ще влязат и изтъкнати представители на университетската общност, експерти, директори на музеи, както, разбира се, и представители на местната власт, тъй като част от проявите ще бъдат на територията на област Благоевград”, съобщи днес пред журналисти в Галерия “Средец” на Министерството на културата министър Петър Стоянович.

Годишнината е и един добър повод за припомняне на ролята на Охридската архиепископия като последен духовен център на българската нация през време на османското владичество – а това може да стане със специална изложба в рамките на отбелязването на годишнината, посочи още министър Стоянович. Предвиждат се също и концерт от българска средновековна музика, международна научна конференция, посещение и на базиликата ” Свети Ахил”, където е гробът на цар Самуил. Специална изложба в Националния археологически музей в София с експонати от епохата, съхранявани в музеите ни, ще бъде един от акцентите в отбелязването на годишнината от кончината на бележития български владетел.
„Министерството на образованието и науката ще организира специален час на класния в училищата ни, посветен на 1000 години от смъртта на цар Самуил”, съобщи министър Анелия Клисарова. Ще бъде изработен и плакат, който ще посрещне децата във всички училища в страната още в първия учебен ден през 2014 г. – за да видят под какъв знак ще мине годината. На 3 март 2014 г. първокласниците ще получат и книжка “Защо се гордея, че съм българин”, в която една страница ще е посветена на цар Самуил”, посочи министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 1000 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЦАР САМУИЛ БЪЛГАРСКИ
(юли-октомври 2014 г.)

На 6 октомври 2014 г. се навършват 1000 години от смъртта на българския цар Самуил, покосен от инфаркт при вида на ослепените български войници след битката при Ключ (29 юли 1014 г.) срещу византийския император Василий II.
Датата е повод да изразим уважение към българското минало, но и за нов прочит на полувековните военни сблъсъци между Византия и България, показали силата на българската държавна традиция и доказващи географския ареал на средновековна България.
Годишнината е удобен повод за нарочно отбелязване и на Охридската архиепископия – последен духовен център на българската нация през време на османското владичество.
Националният комитет по повод годишнината ще бъде оглавен от министър-председателя доц. д-р Пламен Орешарски. Заместник-председатели са академик Стефан Воденичаров, председател на БАН, и д-р Петър Стоянович, министър на културата. За членове са поканени представител на Негово Светейшество Българския Патриарх, министрите на образованието и науката, на външните работи и на отбраната, както и представител на Президента на Република България.
Организационният комитет се оглавява от изтъкнатия ни медиевист академик Васил Гюзелев със заместник-председател доц. д-р Людмил Вагалински, директор на Национален археологически институт с музей при БАН /НАИМ/. В организационния комитет ще бъдат поканени изтъкнати учени от БАН, университетски преподаватели, директори на музеи и библиотеки, представител на Светия Синод на БПЦ, на областната и общинската власт, специалисти и експерти.
Първоначалните намерения на организаторите включват следните прояви:
Изложба в Националния археологически музей в София, посветена на времето на цар Самуил;
Изложба, посветена на Охридската архиепископия;
Концерт от българска средновековна музика;
Международна научна конференция;
Посещение на базиликата „Свети Ахил”, където е гробът на Самуил.

Източник:http://mc.government.bg/

Страница 1 от 212
Атака Благоевград Брюксел Волейбол Волен Сидеров Г-8 не постигнаха консенсус за Сирия ГЕРБ ДПС за областен управител Делян Пеевски Делян Пеевски няма да оглави ДАНС ЕП ЕП не постигнаха споразумение за бюджета Европейския Парламент Египет Ердем Гюндюз Жозе Манеул Барозу КСНС КС за имунитета на Иван Иванов Митинг в цялата страна Муса Палев Национално Движение Свобода Новият президент на Иран Орешарски Пламен Орешарски Подписка за сваляне на Станишев в БСП тръгна Протест Протести Протести 16 юни 2013 Протести 17 юни 2013 Протести срещу кабинета Орешарски 18.06.2013 г. Райчо Иванов Сергей Станишев Сидеров се кара на президента Сирия Стоящият прав човек Хасан Рохани Цветлин Йовчев Ципов и Кирилов българския премиер вот на доверие депутатските правомощия на Делян Пеевски имунитета на Иван Иванов катастрофа нова форма на протеста в Истанбул председателството на Ирландия

Актуално

Атака Благоевград Брюксел Волейбол Волен Сидеров Г-8 не постигнаха консенсус за Сирия ГЕРБ ДПС за областен управител Делян Пеевски Делян Пеевски няма да оглави ДАНС ЕП ЕП не постигнаха споразумение за бюджета Европейския Парламент Египет Ердем Гюндюз Жозе Манеул Барозу КСНС КС за имунитета на Иван Иванов Митинг в цялата страна Муса Палев Национално Движение Свобода Новият президент на Иран Орешарски Пламен Орешарски Подписка за сваляне на Станишев в БСП тръгна Протест Протести Протести 16 юни 2013 Протести 17 юни 2013 Протести срещу кабинета Орешарски 18.06.2013 г. Райчо Иванов Сергей Станишев Сидеров се кара на президента Сирия Стоящият прав човек Хасан Рохани Цветлин Йовчев Ципов и Кирилов българския премиер вот на доверие депутатските правомощия на Делян Пеевски имунитета на Иван Иванов катастрофа нова форма на протеста в Истанбул председателството на Ирландия